web counter


Szemléletformálási programok a bv. szerveknél

KEHOP-5.4.1-16-2016-00175A projekt célja:

A projektet a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében, valamint a Központi Kórházban valósítjuk meg. A projekt célja az intézeti dolgozók és a fogvatartottak aktív bevonásával a résztvevők fenntarthatósággal kapcsolatos tudásszintjének és elkötelezettségének a növelése. A program a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek közvetítését és intézeti gyakorlatba ültetését segíti egy nehezen megszólítható közösségben. 
A program megvalósítása összesen 61 dolgozót és 500 fogvatartottat érint. 10 intézeti munkatárs+ 1 fő projektkoordinátor ”leader” fenntartható fejlődéssel kapcsolatos képzésére kerül sor az intézetben 3x1 napos képzésen.  A képzések célja kialakítani azt a belső kapacitást és tudást, ami fenntartható módon beépülhet az intézmény működésébe.  A képzések kézzel fogható eredménye lesz a leaderek részvételével készülő demonstrációs ismeretterjesztő bemutatóhely. 
A leaderek ismereteiket és tapasztalataikat 50 munkatársnak 5x2 szervezett interaktív kiscsoportos beszélgetés, szakkör keretében adják át, tapasztalataikat beépítik fogvatartotti kapcsolataikba, és összesen 500 fogvatartott részére szerveznek gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakköröket. A szakkörök célja kialakítani olyan beszélgetésfolyamokat, amelynek segítségével az intézményi kultúra mélyebb megértésével közös céllá tehetők a környezetvédelmi és energetikai célkitűzések.

A projekt szakmai háttere:

-  a projekt szakmai vezetője: Sziva Dániel
- a projekt szakmai önkéntes támogatója: Czippán Katalin
- energetikai szakértő: Veres Krisztina
- intézeti koordinátor: Guti Irén
- projektkoordinátor: Eöry Gábor


Elnyert összeg: bruttó 4 978 140 forint

Futamidő: A koronavírus miatt kialakuló helyzet miatt változás történt, jelenleg a pályázat átütemezése történik, a projekt várható befejezése: 2021 augusztusa.

Mobirise

2019 szeptemberében megtartottuk első tájékoztató megbeszélésünket, melynek során a leadereket tájékoztattuk a programról. A tájékoztatón Eöry Gábor projektkoordinátor a technikai információkkal ismertette meg a résztvevőket, majd Czippán Katalin a fenntarthatóság, a környezetvédelem szerepéről beszélt, ezt követően pedig Veres Krisztina energetikai szakértői munkájából hozott példákat. 

Mobirise

2019 őszén Czippán Katalin és Sziva Dániel vezetésével lezajlott a leaderek képzése 3 alkalommal. A képzés témái között szerepeltek az általános pedagógiai és pszichológiai ismeretek közvetítése, a szakkörök vezetésének módszertana, illetve olyan jógyakorlatokat mutattak be a képzést vezető kollégák, melyek a fenntarthatóságot szolgálják.

Mobirise

A vírushelyzetből adódó különleges helyzet miatt a szakköröket 2020 elején nem tudtuk elkezdeni, a projekt várhatóan kitolódik.  
A bemutatóhely kiválasztása is megtörtént ezévben. 2020 őszétől igyekeztünk újra beindítani a foglalkozásokat, azonban - sajnálaton módon - pandémia-helyzetből adódóan erre igen korlátozott körülmények között kerülhetett sor. A fennmaradó időben a bemutatóhely terve, a foglalkozáshoz szükséges totók készültek el. 

2021-ben új lendületet vett pályázatunk. A leadereknek újabb frissítő képzést tartottunk, ahol Czippán Katalin, Sziva Dániel és Veres Krisztina tartottak módszertani képzést. 2021-ben csoportos foglalkozások tartására nem volt lehetőség, viszont egyéni foglalkozások keretei között totókat, teszteket töltöttek ki a résztvevők, valamint egyéni kézműveskedés során a galériában található produktumok születtek meg. 
Mobirise

Mobirise

Mobirise

This page was made with Mobirise